ἀνινάτων

ἀνινάτων
ἀνινά̱των , ἀνά-ἰνάω
carry off by evacuations
pres imperat act 3rd pl
ἀνινά̱των , ἀνά-ἰνάω
carry off by evacuations
pres imperat act 3rd dual

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”